O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Řízení a administrace projektů

V rámci realizace projektu zajistíme relevantní komunikaci s poskytovatelem dotace nebo jiným subjektem projektu. Zajistíme komplexní řízení projektu od poskytovatele, členů týmu až po dodavatele. Míru řízení projektu si určuje klient sám dle svého požadavku. Zajistíme komplexní administraci v podobě zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platby, monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektuvčetně vedení projektové dokumentace. Zajistíme dodržování pravidel publicity dle požadavku poskytovatele. Před nahlášenou kontrolou provedeme kompletní přípravu dokumentace a výstupů projektu a budeme ve spolupráci s Vámi na místě poskytovat kontrolnímu orgánu potřebnou součinnost. Veškerou dokumentaci projektu připravíme k archivaci v souladu s pravidly konkrétního dotačního titulu.

Jednotlivé činnosti:

  • komunikace s poskytovatelem dotace
  • řízení projektu
  • administrace formou monitoringu a finančního výkaznictví
  • dodržování pravidel publicity
  • vedení projektové dokumentace
  • příprava projektu ke kontrole ze strany poskytovatele dotace, příp. jiných orgánů, které jsou kontrolu projektu oprávněny vykonat

Přínos:

  • projekt řízený k danému cíli s dodržením vymezeného rozpočtu a stanoveného harmonogramu
  • dodržení pravidel poskytovatele dotace
  • maximální čerpání dotace
  • udržení si dotace bez sankcí

V případě, že máte zájem o informace nebo řízení projektu a jeho administraci, kontaktujte nás.