O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Řízení lidských zdrojů

Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávání v oblasti lidských zdrojů je zajistit dostatečné znalosti a dovednosti pověřených pracovníků pro systém vyhledávání, náboru, hodnocení, školení lidí.Proškolený zaměstnanec bude schopen tvorby koncepce rozvoje lidských zdrojů dané organizace,kompetenčního modelu pozice, stanovení klíčových cílů a měřitelných ukazatelů. Měl by si osvojit dovednosti implementace a hodnocení koncepce. Přidanou hodnotou školení bude provedená externí analýza stavu personální práce a koncept směřující k jednomu cíli rozvoje lidských zdrojů.

Výstupy

  • Kvalifikovaný tým pracovníků
  • Rozpracovaná koncepce rozvoje lidských zdrojů
  • Návrh oblastí parametrů pro hodnocení zaměstnanců
  • Vytvořený základ pro tvorbu kompetenčních modelů pracovních pozic

Možnosti využití

  • Zvýšení znalostí a dovedností pověřených pracovníků v personalistice
  • Zvýšení efektivity personální práce
  • Sjednocení personálního přístupu
  • Zhodnocení současného stavu práce s lidskými zdroji

V případě, že máte zájem o zvýšení kvalifikace zaměstnanců, zlepšení fungovánínebo zavedení vzdělávané metody, kontaktujte nás.