O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Strategie marketingu organizace

 

Stagnující globální ekonomiky a konkurence způsobují, že mnoho organizací se snaží zjistit, kudy se bude ubírat jejich cesta prodeje. Pokoušejí se hledat produkty, trhy a klienty, kteří zajistí požadované tržby. Většina organizací, ať už jsou to firmy nebo neziskové organizace budou muset provést výraznézměny v oblasti marketingu dostatečně rychle, aby mohly, dosahovat svých cílů i v budoucnosti.

Naši odborníci Vám pomohou rozlišit mezi strategickými přístupy, které poskytují "dobrý růst", který přináší dlouhodobou hodnotu, a těmi, které poskytují "špatný růst" a nakonec nepřináší požadovanou hodnotu.

Budeme s Vámi úzce spolupracovatk zaměření se na správné trhy a používatnové myšlenky pro definování hodnoty přesvědčivé pro zákazníky, a to díky inovativním obchodním modelům. Náš nekompromisní záměr na růst hodnoty Vašeho podnikání zajistí dlouhodobý úspěch. Nášpřístupje takový, aby naši klienti dosahovali mimořádných výsledků tak aby výnosy ze strategie přesahovaly mnohonásobně náklady na její vytvoření.

Výstupy

  • Posouzení stávající marketingové strategie společnosti
  • Návrh marketingové strategie společnosti včetně měřitelných ukazatelů
  • Doporučení v oblasti marketingu

Možnosti využití pro

  • Společnosti přizpůsobující se novým podmínkám podnikání a trhu
  • Konkurenční zákaznické nabídky
  • Efektivnější prodej
  • Silné vztahy se zákazníky
  • Přechod na zákaznicky orientovanou společnost

Chcete-lise dozvědět více obudování obchodní hodnotyVašeho podnikání, kontaktujte nás.