O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Strategie organizace

Právě dnes máte možnost rozhodnout se, jakou cestou se vydá Vaše organizace ve snaze o dosažení úspěchu v podobě růstu zisku nebo zvyšování kvality poskytovaných služeb. A jestli chcete uvést do pohybu proces, který bude v následujících 5, 10 nebo dokonce 20 letech řídit Vaše kroky k jasnému cíli. Jak si můžete být jisti, že daná rozhodnutí jsou správná a že veškeré vynaložené úsilí přinese požadovaný výsledek?

Máme tým odborníků, který zajistí odpovědi na Vaše dotazy a bude Vás provázet celým procesem sestavení strategie, její implementací a hodnocením. Zajistíme důsledné ověření ekonomického opodstatnění strategických rozhodnutí. Vystavíme Vaši organizaci komplexnímu pohledu v oblastech financí, zákazníků, vnitřních procesů a inovací. Při sestavování strategie zapojujeme kompletně management Vaší společnosti, se kterým hluboce a široce procházíme všechny aspekty strategických návrhů a aktivit, tak aby bylo v budoucnu dosahováno požadovaných výsledků. Tento proces má zajistit zainteresování managementu při implementaci strategie a buduje závazek managementu vytvořenou strategii respektovat, naplňovat a udržovat.

Výstupy

  • Posouzení strategie společnosti
  • Strategie společnosti včetně měřitelných ukazatelů pomocí metody BSC
  • Doporučení v oblasti strategického řízení

Možnosti využití

  • Posouzení existující strategie
  • Podpora při budování strategie
  • Zavádění strategií s využitím principů kvality EFQM

Chcete-li s námi společně pracovat a vybudovat úspěšně zvýšit efektivitu Vaší organizace, kontaktujte nás.