O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Studie, analýzy, expertní posudky, strategické dokumenty

 

Stojíte před myšlenkou jak a z čeho financovat provoz, rozvoj nebo inovace Vaši organizaci? Chcete sjednotit Vaše myšlenky k rozvoji konkrétní záležitosti nebo celé organizace? Máte velký počet rozvojových cílů a nevíte jak je správně uchopit? Hodláte realizovat podnikatelský záměr a potřebujete si ověřit své myšlenky a ekonomicky je vyhodnotit?

Odborně pro Vás zpracujeme rozvojové studie nebostrategické rozvojové plány obcí, mikroregionů nebo neziskových organizací. Zpracování těchto dokumentů zajistíme nejen v rámci tvorby žádostí o dotaci, ale také pro potřeby Vašich projektů: vyhotovíme studie proveditelnosti, analýzy vícezdrojového financování, tvorby finančních plánů a modelů, ekonomické analýzy projektůmarketingové strategie nebopodnikatelské záměry. Více se dozvíte v sekci Poradenství.

Jednotlivé činnosti:

  • analýza stávající situace organizace
  • formulace strategických myšlenek
  • zpracování dokumentu
  • připomínkování návrhů
  • finalizace dokumentu

Přínos:

  • jednoznačně zformulovaná koncepce Vaší organizace na určité období
  • strategické cíle jasně měřitelné
  • sjednocení a motivace pracovníků k naplňování definovaného cíle organizace

V případě, že máte zájem o informace k manažerskému řízení pomocí rozvojových dokumentů, kontaktujte nás.