O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Výběrová řízení na dodavatele

Výběrová řízení na dodavatele

Správné zadání a realizace výběrového řízení je nezbytné pro způsobilost nákladů projektu a to jak pro veřejného zadavatele, který zadává zakázku hrazenou z veřejných prostředků, tak pro příjemce dotace, který zadává zakázku hrazenou z některého z dotačních titulů. V případě potřeby pro Vás zajistíme komplexní zpracování všech podkladů a výstupů pro zadávací řízení. Řešíme jak veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tak výběrová řízení zadávaná podle pokynů pro zadávání zakázek jednotlivých poskytovatelů dotace v souladu s interními předpisy zadavatele. Bezpečně Vás provedeme celým zadávacím řízením od zpracování zadávacích podmínekpřes vlastní organizaci průběhu zadávacího řízení, včetně zpracování veškeré dokumentace, až po podpis smlouvy s vybraným uchazečem. Dokumentaci Vám předáme v podobě propovinnouarchivaci.

Jednotlivé činnosti:

 • příprava zadávacích podmínek
 • pomoc při specifikaci předmětu plnění
 • organizace výběrového řízení
 • administrace
 • archivace

Přínos:

 • zajištění postupu v souladu se zákonem a pravidly poskytovatelů dotace
 • úspora času a ochrana před uchazeči

Dlouhodobé zkušenosti jak s realizací výběrových řízení tak účastí v takových soutěžích nás předurčují k poradenství také při přípravě nabídek, odpovědi na výzvy a žádosti zadavatele, vyhotovení námitek proti zadávacím podmínkám nebo úkonům zadavatele.

Jednotlivé činnosti:

 • příprava nabídek
 • administrace nabídek
 • vypořádávání námitek
 • odvolací řízení

Přínos:

 • kvalitně a přehledně zpracovaná nabídka
 • správně administrovaná nabídka v souladu se zákonem a požadavky zadavatele

V případě, že máte zájem realizovat výběrové řízení nebo se ho účastnit jako uchazeč, kontaktujte nás pro více informací.