O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Vzdělávání

Neustále se zvyšující požadavky na konkurenceschopnost a inovace nutí podniky zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců. Stejně tak, jak je nezbytné mít kvalifikované zaměstnance, je třeba, aby byli loajální a motivovaní pracovat pro organizaci. Máte dostatečně kvalifikovaný a motivovaný tým?

Nabízíme školení, které nebude zaměřené pouze na rozvoj znalostí a dovedností, ale také na motivaci zaměstnanců pro výkon práce na své pozici a v rámci firemní struktury. K tomu využíváme přirozeného pudu lidí zlepšovat pracovní postupy v případě jejich zainteresovanosti. Dosáhneme toho tím, žev průběhu školení využíváme případové studie a řešíme konkrétní pracovní úkoly, kde sledujeme řešení a konstruktivní připomínky k fungování v organizaci. Následně dáváme vedení podněty na zlepšení a faktické odstranění pracovních bariér. Naše zkušenosti s manažerským poradenstvím v různých oborech zajišťují zvýšení kvalifikace a posouzení oprávněnosti návrhů na zlepšení. Všechny kurzy jsou šity na míru a dle požadavků klienta.

Pomohli jsme podnikům, neziskovým organizacím ke zvýšení efektivity práce avybraných procesů zavedením projektového řízení. Současně jsme také pomohlivedení společnosti ke zvýšení loajálnostia motivace zaměstnanců. V dobře fungující organizaci zaměstnanci rádi pracují a jsou na ni hrdi.

V případě, že máte zájem o zvýšení kvalifikace zaměstnanců, zlepšení fungování, posouzení klimatu společnosti, kontaktujte nás.