O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Dotace

Naskýtá se Vám jedinečná příležitost využít možnosti investice prostřednictvím finančních zdrojůexterního subjektu pro rozvoj Vaší organizace. V následujícím období můžete tyto prostředky využít k růstu výrobních kapacit,zvýšení návratnosti investic, podpoře motivaci a kvalifikaci Vašich zaměstnanců.Hodláte investovat do rozvoje Vaší organizace s maximálním efektem?

Nabízíme Vám tým odborníků, který zajistí komplexní analýzu všech Vašich investičních záměrů od strojního vybavení, inovací,nemovitostí až po rozvoj lidských zdrojů. Vytvoříme Vám komplexní vizi, podle které budete efektivně využívat externí prostředky v průběhu růstu Vaší organizace.Provedeme Vás procesem definice Vašich záměrů, identifikace vhodných dotačních titulů, vytvoříme projekty pro jejich realizaci, dotační žádosti, potřebné přílohy. V průběhu realizace projektů zajistíme jejich řízení prostřednictvím dotačního managementu v podobě administrace, monitoringu a realizace výběrových řízení na dodavatele. Naše zkušenosti s přípravou žádostí a dotačním managementem v různých oborech zajistí bezproblémovou realizaci projektu a dodržení podmínek poskytovatele dotace.

Pomohli jsme podnikům, neziskovým organizacím, městům a obcím napříč mnoha oblastmizískat finanční prostředky pro jejich rozvoj. Současně jsme zajistili udržení dotace v souladu s pravidly poskytovatele dotace a požadavky našich klientů.

V případě, že máte zájem o čerpání dotací nebo chcete pouze konzultovat možnosti čerpání dotací, kontaktujte nás.