O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Strategie organizace za pomocí BSC

Co není měřitelné, není ani kontrolovatelné a nedá se řídit. Vyvážený systém ukazatelů - BalancedScorecard (BSC) je koncept, který integruje nástroje controllingu orientované na procesy, trh a hodnotu. BSC je systém hodnocení podniku prostřednictvím definovaných vyvážených finančních a nefinančních ukazatelů, které jsou přímo napojené na strategii podniku ve čtyřech základních kategoriích:

  • Finance
  • Zákazníci (externí a interní)
  • Vnitřní procesy
  • Inovace a zlepšení

Každá z těchto kategorií je při hodnocení celkové efektivnosti podniku důležitá. Využitím BSC se transformuje vize a strategie podniku do jeho každodenního života. Umožňuje tak každému zaměstnanci pochopit, jak jeho práce přispívá k dosažení strategických cílů.

Výstupy

  • Navržený systém vyvážených ukazatelů propojených se strategií podniku
  • Definování reportingu založeného na metodice BSC
  • Možnost implementace SW podpory na BSC

Možnosti využití

  • Navržení systému BSC na podporu řízení a pochopení interních priorit společnosti
  • Implementace BSC do controllingového systému
  • Nastavení motivačního systému zaměstnanců

Chcete-lise dozvědět více omožnostech měření Vašeho podnikání, kontaktujte nás.