O NÁS | AKTUALITY |  PŘIHLÁŠENÍ  | KONTAKT

Poradenství a dotační audit

Rychle a vhodně pro Vás identifikujeme relevantní informace a příležitosti o aktuálních výzvách v oblasti čerpání prostředků fondů EU, ČR a různých nadačních organizací. Společně s Vámi připravíme Vaše záměry do podoby tak, aby byly financovatelné z prostředků EU nebo jiné dotace.

Zvažujete rozvoj Vaší organizace a nemáte dostatek potřebných zdrojů pro Vaše záměry? Máte velký počet rozvojových cílů a slyšeli jste o možnosti využít dotace na jejich realizaci, ale nevíte kde o peníze zažádat a jaké záměry lze finančně podpořit z dotací?

V rámci řešení navrhujeme provedení dotačního auditu, který prověří možnost financování Vašeho záměru. V případě, že těchto záměrůmáte více, prověříme všechny, včetně zohlednění Vašich finančních možností a priorit na jednotlivé akce. Výsledkem naší činnosti budestrategický dokument, kde budou uvedeny informace o projektovém záměru, jeho finančním rozsahu, předpokládaném termínu realizace, výši potřebných prostředků, informace o poskytovateli dotace a předpokládaná výše dotace.

Jednotlivé činnosti:

  • analýza Vašich požadavků a záměrů - provedení dotačního auditu
  • formulace projektového záměru ve shodě s cíli dotačního programu
  • zpracování předběžného rozpočtu a harmonogramu projektu
  • zdarma informace a konzultační služby o připravovaných výzvách

Přínos:

  • vznikne přehledný dokument o rozvojových aktivitách Vaší organizace na dané období
  • průběžný monitoring relevantních informací o aktuálních možnostech financování za pomocí dotací
  • úspora Vašeho času efektivním vyhledáváním relevantních informací
  • pomoc s analýzou Vašichpotřeb
  • lepší orientace v problematice za pomocí našich konzultací
  • návrh řešení financování prostřednictvím dotací

V případě, že máte zájem o čerpání dotací nebo chcete pouze konzultovat možnosti čerpánídotací, kontaktujte nás.